Se alle auktioner

129 Aktive auktioner


Auktionsbetingelser

Auktionsbetingelser

Opdateret 07-02-2019

 

1.Præambel

1.1 Ethvert salg på den online auktionsside www.classic-militaria.com (i det følgende benævnt ”Auktionssiden”) er underlagt dansk lovgivning mellem sælger og køber. Auktionssiden har i denne forbindelse ingen form for forpligtigelser ud over, at stille auktionssystemerne til rådighed som en platform. Handel på auktionssiden er udelukkende et mellemværende mellem sælger og køber.

1.2 Ved oprettelse af vare på auktionssiden oprettes der efter kategorier, herunder ORIGINALT eller KOPI – disse kategorier skal respekteres og må ikke misbruges, ved misbrug vil bruger øjeblikkelig blive slettet fra auktionssiden.

1.3 Auktionssiden har ved tvivl om originalitet på en genstand, forinden udløbet af auktionen, absolut beslutningsret vedrørende genstanden.

1.4 Uanset auktionssidens fraskrevne ansvar, forbeholder vi os retten til at udelukke både sælgere og købere, som måtte fravige nogen af betingelserne, herunder god handelsskik.

1.5 Sympatiserer en bruger med ekstreme politiske holdninger, og dermed ikke deltager af interesse for historiske effekter, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning fra auktionssiden. 

1.6 Auktionssiden forbeholder sig retten til at bortvise brugeren efter pkt. 1.5 uden yderligere begrundelse end en mistanke. 

 

2. Registrering, sikkerhed og persondata

2.1 Du skal være myndig og være registreret bruger, førend du kan aflægge auktionsbud eller oprette auktioner på auktionssiden.

2.2 Som auktionsvinder på auktionssiden, har sælger brug for personoplysninger med det formål, at kunne identificere og kommunikere med auktionsvinderen for afregning af det købte – auktionssiden har her ingen form for forpligtigelse og det er udelukkende et salg der ene og alene berører sælger og køber.

2.3 Personoplysningerne registreres hos www.classic-militaria.com og opbevares i mindst 5 år. Ønskes oplysningerne fjernet, kan dette ske ved direkte henvendelse.

2.4 Den til enhver tid værende administrator for auktionssiden har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig.

2.5 Oplysninger som er afgivet videregives eller sælges ikke til tredjemand. Du er ansvarlig for, at de indtastede data er korrekte – der indhentes og registreres ingen personfølsomme oplysninger.

 

3.Reklamationsret og ansvar

3.1 Auktionssiden har ingen involvering imellem sælger og køber. Ved auktionens afslutning, stilles oplysninger om sælger og køber til rådighed for begge parter, og al kommunikation, herunder betaling, forsendelse mv. foregår udenom auktionssiden.

3.2 Auktionssiden har ingen form for forpligtigelse, da auktionssiden er en online platform og salget må betragtes på lige fod med handel igennem lignende medier så som DBA, GUL OG GRATIS osv.. Salget berører udelukkende sælger og køber, som auktionssiden på ingen måde har andele eller viden. 

 

4.Budgivning og misligholdelse

4.1 Ethvert afgivet auktionsbud er bindende, når auktionsbuddet er bekræftet og registreret på auktionssiden.

4.2 Såfremt auktionsbuddet er sammenfaldende eller mindre end et tidligere afgivet auktionsbud, afvises auktionsbuddet. Auktionsbuddet vil dog blive registreret.

4.3 Sælger og køber aftaler individuelt, hvorledes betalingen skal foregå, dog må det betragtes som værende i god respekt for sælger, at køber betaler senest 3 dage efter auktionsudløb.

4.4 Auktionshuset er uvedkommende for, hvorledes afregning for det købt foretages og fraskriver sig alt ansvar i forbindelse med betalingstransaktioner imellem sælger og køber.

4.5 Kommunikation mellem sælger og køber i forbindelse med forsendelse er udelukkende en sag imellem sælger og køber, herunder fragtudgifter, emballering, forsikring osv. Auktionshuset anbefaler at der anvendes forsendelse med track&trace og at varen sendes senest inden for 3 dage efter betaling.

4.6 Auktionssiden er berettiget til at ekskludere misligholdende auktionsvindere fra auktionssiden. Samtlige data vil blive slettet, ligesom auktionssiden forbeholder sig retten til at nægte den ekskluderede auktionsvinder, og dennes nærmeste, adgang til auktionssiden.

 

5. Gebyr – kun for sælger

5.1 Til budsummen tillægges ingen gebyrer. Auktionssiden er en gratis tjeneste for køber og sælger.

 

6.Betaling

6.1 Efter endt auktion modtager køber fra sælger en mail som bekræftelse på at en given genstand er vundet. Alt efterfølgende kommunikation er herefter auktionshuset uvedkommende og herefter ene og alene en sag imellem sælger og køber.

  

7.Fortrydelsesret

7.1 Sælger og køber forpligtet sig begge til at overholde forbrugeraftalelovens regler, uanset det er salg imellem private. Sælger accepterer, at køber har ret til at fortryde og returnere sit køb senest 14 dage efter, at have modtaget genstanden. Fristen på 14 dage løber fra dén dag, hvor du modtager genstanden i din fysiske besiddelse.

7.2 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. punkt 7.1, gøre sælger udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal sendes til sælger som oplyser hvilken adresse varen skal sendes til.

7.3 De udgifter, der er forbundet med at sende genstanden retur, afholdes af dig. Måtte genstanden gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.

7.3 Købesummen bliver tilbageført til dig af sælger og er auktionshuset total uvedkommende, fortrydelse er udelukkende et anliggende mellem sælger og køber og uden ansvar vedr. auktionshuset.

7.4 Fortrydelsen må dog udelukkende vedrører at genstanden er beskadiget under transport, ikke korrekt beskrevet, eller uoriginal. Enhver påstand ved udøvelse af fortrydelse skal være sagligt begrundet.

 

8. Systemfejl

8.1 Auktionssiden er ikke ansvarlig for eventuelle systemfejl eller andre tekniske forhold, som måtte påvirke auktionssystemet og budgivningen.

 

9.Kontaktinformationer og ejerforhold

9.1 Auktionssiden er ejet af Djurhuus Antiques I/S

9.2 Auktionssiden er en underside af www.Nordic-Militaria.com 

9.3 Auktionssiden har intet mål om at genere profit for ejerne, men er udelukkende drevet af interesse og som underside til www.Nordic-Militaria.com.

9.3 Auktionssiden er kun en formidlingsplatform, der stilles til rådighed for samlere i Danmark, af Djurhuus Antiques.

9.4 For kontakt, venligt brug kontaktformularen på hjemmesiden eller www.Nordic-Militaria.com

 

 

×